Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Trouwen in het buitenland met een buitenlander

Indien een Nederlander besluit te trouwen in het buitenland met een buitenlander, kunnen (naar Nederlands internationaal privaatrecht) verschillende regelingen van toepassing zijn op de totstandkoming en de geldigheid van het huwelijk, namelijk:

  • Haags huwelijksverdrag 1978
  • Boek 10, titel 3 BW
Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Beide instrumenten beogen het trouwen in het buitenland met een buitenlander zoveel mogelijk te begunstigen. Het Haags huwelijksverdrag 1978 bevat regels betreffende de vereisten die in een Verdragsluitende Staat voor de voltrekking van het huwelijk worden gesteld en betreffende de erkenning in een Verdragsluitende Staat van de rechtsgeldigheid van een in een andere Staat voltrokken huwelijk. Het betreft een minimumregeling die door het commune recht van de verdragstaten kan worden aangevuld. Zo is geschied in het Nederlandse commune recht in Boek 10 BW.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Onderwerpen bij trouwen in het buitenland met een buitenlander

De volgende onderwerpen spelen een rol bij het trouwen in het buitenland met een buitenlander:

  • Bevoegdheid van de echtgenoten tot het sluiten van een huwelijk
  • Bevoegdheid van de tot huwelijkssluiting overgaande autoriteit
  • De wijze waarop het huwelijk wordt voltrokken
  • Erkenning van in het buitenland voltrokken huwelijken

De erkenning van het buitenlandse huwelijk in Nederland

De erkenning van het trouwen met een buitenlander in het buitenland, is in Nederland geregeld in artikel 10:31 BW. Kort gezegd moet het huwelijk geldig zijn naar het recht van het land waar het huwelijk gesloten is (lex loci celebrationis). Erkenning vindt van rechtswege plaats. Er is voor erkenning geen erkenningsbeslissing nodig, ook is geen registratie in de Nederlandse registers vereist. Indien het huwelijk kennelijk onverenigbaar is met de Nederlandse openbare orde, kan erkenning aan het buitenlandse huwelijk worden onthouden op grond van artikel 10:32 BW. In het geval de geldigheid van een buitenlands huwelijk als voorvraag rijst, gelden de artikelen 10:31 jo 10:32 BW steeds, zie artikel 10:33 BW.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Vraag juridisch advies bij ons aan

Heeft u juridische vragen over een zaak waarin sprake is van trouwen in het buitenland met een buitenlander en wilt u hierover graag snel en kostenefficiënt advies ontvangen? Schakel dan de hulp in van het IJI in Den Haag. Adviesaanvragen kunt u indienen via het online formulier of door een e-mail te sturen naar info@iji.nl. Eenvoudige vragen kunt u voorleggen bij de helpdesk of chatbox, zodat wij u direct verder kunnen helpen.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?