Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Stichting IJI is een pilotproject gestart voor toevoegingsgerechtigde personen. Ingeval van eenvoudige casus bieden wij het zogeheten ‘basisadvies’ aan. Net zoals bij een ‘regulier advies’ zullen de werkzaamheden van het instituut bestaan uit onderzoek naar de relevante wetsbepalingen, rechtspraak en literatuur. Vervolgens schrijven wij een deskundig advies op maat dat eenvoudig toepasbaar is op uw praktische casus.

Het verschil tussen een basisadvies en een regulier advies is dat wij bij de beantwoording van de vragen slechts in algemene zin het juridische kader aangeven, zonder in detail te treden over elk mogelijk relevant juridische aspect.

Een basisadvies zal nooit meer kosten dan €325,- ex BTW. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bezien of een basisadvies geschikt zou kunnen zijn voor uw te behandelen internationale zaak.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.