Lisette Frohn

Senior Legal Counsel

Lisette Frohn
l.frohn@iji.nl
06 13160332 / 070 3109171

Lisette Frohn is gespecialiseerd in het internationale personen-, familie- en erfrecht en het daarbij behorende internationale procesrecht. Zij adviseert onder meer in internationale echtscheidingen en echtscheidingsgevolgen (huwelijksvermogensrecht, alimentatie, ouderlijke verantwoordelijkheid), kinderontvoering, afstammingsrecht en erfrecht. Buiten het familierecht adviseert zij ook op het gebied van het internationale contractenrecht en faillissementsrecht.

Zij is redactielid van verschillende juridische tijdschriften en uitgaven. Zij publiceert regelmatig op haar vakgebied. Zij was mede-auteur van het voor de Raad voor de rechtspraak geschreven rapport   “Lekenrechters in Europa: Onderzoek naar de deelname van leken aan de civiele en administratieve rechtspraak” en mede-auteur van de op verzoek van het Europees Parlement verrichte studie “A European framework for private international law: current gaps and future perspectives’, Study IP/C/JURI/IC/2012-009.”.

Verder geeft zij cursussen en workshops op het gebied van het internationale familierecht in de meest brede zin.

Lisette is secretaris van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht en is in die hoedanigheid nauw betrokken geweest bij de codificatie van het ipr in Boek 10 BW. Verder is zij lid van de Commissie van Advies voor zaken betreffende de Burgerlijke Stand en Nationaliteit.