Geschiedenis

Het Internationaal Juridisch Instituut werd ruim 100 jaar geleden opgericht, toen nog onder de naam Institut Intermédiaire International. Het instituut was vanaf de oprichting in 1918 een op de praktijk gerichte instelling. In de beginperiode voorzag het instituut in informatie over problemen die samenhingen met de internationale handel. Later werden ook vragen op andere terreinen behandeld. Daarnaast gaf het instituut een driemaandelijks tijdschrift uit, onder de naam Bulletin de l'Institut intermédiare international. Hierin werd internationaal recht en buitenlands materiëel recht nader verklaard. Ook was een Bureau international de traductions juridiques aan het Internationaal Juridisch Instituut verbonden. Deze vertaalactiviteiten werden gestaakt bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog is het IJI zich steeds meer gaan concentreren op de juridische adviespraktijk. De rapporten bestonden aanvankelijk hoofdzakelijk uit opgaven van literatuur en rechtspraak; sinds enkele decennia worden uitgebreide gedocumenteerde juridische adviezen gegeven. Daarnaast is het II uitgegroeid tot een kenniscentrum, waarbij de kennis van de medewerkers en de uitgebreide documentatie wordt verspreid door middel van cursussen, seminars en publicaties.