Helpdesk

Soms is het niet nodig een schriftelijk juridisch advies te krijgen en is het enkele sparren over uw rechtsvragen inzake ipr- en buitenlands recht voldoende. Heeft u de rechtsvraag juist gekwalificeerd en heeft u de juiste (EU/Haagse Conferentie) bron te pakken? Via de helpdesk ondersteunt het IJI u kosteloos in deze moeilijke materie; het is immers onze missie om het ipr en buitenlands recht toegankelijk te maken.

Bel ons op: 06 13160332 / 070 3460974

De spelregels

  • de eerste 30 minuten zijn kosteloos;
  • wanneer geen directe beantwoording van de vraag mogelijk is kan een vervolgafspraak buiten de helpdesk om gemaakt worden; de gratis bijstand houdt dan op en in het gesprek wordt dan de financiële kant besproken;
  • het gesprek wordt per e-mail bevestigd;

  • de vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend gegarandeerd; de medewerkers van het IJI zijn tot strikte geheimhouding gehouden;

  • in dit stadium kunnen geen processtukken worden overgelegd;

  • er kunnen pas rechten worden ontleend aan het advies als er een opdrachtovereenkomst met het IJI is gesloten;

  • u kunt ons ook e-mailen voor korte helpdeskvragen: info@iji.nl.

 

 

 

 

Waarom het IJI?

Persoonlijk
contact

Wereldwijd
netwerk

up-to-date
expertise

Onafhankelijk
advies