Internationaal vermogensrecht

Op het gebied van het internationale vermogensrecht hebben wij expertise opgebouwd op o.a.

 • internationale overeenkomsten
 • internationale koopovereenkomsten
 • internationale dienstenovereenkomsten
 • internationale zakelijke rechten
 • internationale goederen
 • internationale franchiseovereenkomsten
 • internationale distributieovereenkomsten
 • internationale vervoerovereenkomsten
 • internationale consumentenovereenkomsten
 • internationale verzekeringsovereenkomsten
 • internationale arbeidsovereenkomsten
 • internationale cessie van vorderingen
 • internationale onrechtmatige daad 
 • internationale productaansprakelijkheid
 • internationale oneerlijke concurrentie en beperkingen op de vrije concurrentie
 • internationale milieudelicten
 • internationale inbreuk op intellectuele eigendom
 • internationale collectieve actie bij arbeidsconflicten