Internationaal erfrecht

Op het gebied van het internationale erfrecht hebben wij expertise opgebouwd op o.a.

  • internationale testamenten
  • het erfrechtstatuut
  • de afwikkeling van de nalatenschap
  • de Europese erfrechtverklaring