De internationale bevoegdheid

Het eerste deelonderwerp van het internationaal privaatrecht is de internationale bevoegdheid (ook wel: internationale rechtsmacht of internationale jurisdictie). Het gaat hier om de vraag naar de bevoegdheid van een nationale rechter in internationaal verband. Het geheel van regels van internationale bevoegdheid bepaalt onder welke omstandigheden en voorwaarden een rechter internationale bevoegdheid kan aannemen en wanneer dit niet mag. 

Rechtsbronnen van internationale bevoegdheid

Qua rechtsbronnen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen bronnen op EU (of supranationaal) niveau, bronnen van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht en bronnen uit het nationale recht.

De voor internationale bevoegdheid belangrijkste regelingen in de praktijk komen bijna allemaal uit de hoek van de EU. In de vorm van verordeningen heeft de EU wetgever een heel aantal onderwerpen geregeld:

De Haagse Conferentie heeft speciaal voor exclusieve forumkeuzes het Haags Forumkeuzeverdrag uit 2005 ontwikkeld. Dit Forumkeuzeverdrag is enkel van belang in de relatie tot Mexico, Montenegro en Singapore. 

Indien bovenstaande rechtsbronnen niet van toepassing zijn op uw casus, valt u terug op onze nationale regels inzake de internationale bevoegdheid: artikel 1 tot en met 14 Rechtsvordering.