De toepassing van het buitenlands recht in Nederland

Iura novit curia, oftewel: de rechter wordt geacht het recht te kennen en dit geldt ook ten opzichte van het buitenlands recht. Sterker nog: het buitenlands recht moet ambtshalve worden toegepast (art. 10:2 BW). Indien de ipr-regels inzake het toepasselijk recht een buitenlands rechtsstelsel aanwijzen, moet dit rechtsstelsel dus in kaart worden gebracht. Dit is een hele zoektocht en in dat kader heeft het IJI in de honderd jaar van haar bestaan talloze vragen gehad uit de Nederlandse rechtspraktijk. Wij slaan onze adviezen (geanonimiseerd) op in een slimme databank die exclusief toegankelijk is voor ons.