Expertise ipr en buitenlands recht

Vanaf de oprichting van het IJI in 1918 leggen wij ons exclusief toe op het internationaal privaatrecht en het buitenlands recht; en dit zowel op het gebied van het internationale personen- en familierecht, het internationale erfrecht en het internationale vermogensrecht.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht bestaat uit drie deelonderwerpen:

 • de internationaal bevoegde rechter; bv. is de Nederlandse rechter bevoegd een echtscheiding uit te spreken tussen partijen die in Duitsland zijn gehuwd maar in Nederland woonachtig zijn?
 • het toepasselijke recht (of: conflictenrecht); bv. welk recht is van toepassing op een in het buitenland gepleegde onrechtmatige daad? Dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil, betekent immers niet dat ook het Nederlandse recht van toepassing is op de casus (!).
 • de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en (authentieke) akten; bv. moet een in Peru tot stand gekomen adoptiebeslissing in Nederland erkend worden indien de familie hier komt wonen?

Tot de algemene leerstukken van het internationaal privaatrecht behoren o.a.:

 • forumkeuze
 • litispendentie
 • forum arresti
 • forum non conveniens
 • forum conveniens
 • forum necessitatis
 • connexiteit
 • pluraliteit van verweerders
 • rechtskeuze
 • voorvraag
 • aanpassing
 • renvoi en afstemming
 • voorrangsregels
 • vormvoorschriften
 • openbare orde-exceptie
 • de soevereiniteitsleer en art. 431 Rv

Buitenlands recht

Iura novit curia, oftewel: de rechter wordt geacht het recht te kennen en dit geldt ook ten opzichte van het buitenlands recht. Sterker nog: het buitenlands recht moet ambtshalve worden toegepast (art. 10:2 BW). Indien de ipr-regels inzake het toepasselijk recht een buitenlands rechtsstelsel aanwijzen, moet dit rechtsstelsel dus in kaart worden gebracht. Dit is een hele zoektocht en in dat kader heeft het IJI in de honderd jaar van haar bestaan talloze vragen gehad uit de Nederlandse rechtspraktijk. Wij slaan onze adviezen (geanonimiseerd) op in een slimme databank die exclusief toegankelijk is voor ons.