Expertise ipr en buitenlands recht

Vanaf de oprichting van het IJI in 1918 leggen wij ons exclusief toe op het internationaal privaatrecht en het buitenlands recht; en dit zowel op het gebied van het vermogensrecht als het personen-, familie- en erfrecht.

Het internationaal privaatrecht bestaat uit drie deelonderwerpen:

  • de internationaal bevoegde rechter; bv. is de Nederlandse rechter bevoegd een echtscheiding uit te spreken tussen partijen die in Duitsland zijn gehuwd maar in Nederland woonachtig zijn?
  • het toepasselijke recht (of: conflictenrecht); bv. welk recht is van toepassing op een in het buitenland gepleegde onrechtmatige daad? Dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is kennis te nemen van het geschil, betekent immers niet dat ook het Nederlandse recht van toepassing is op de casus (!).
  • de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en (authentieke) akten; bv. moet een in Peru tot stand gekomen adoptiebeslissing in Nederland erkend worden indien de familie hier komt wonen?

Specifiek op het gebied van het personen-, familie- en erfrecht behandelen wij vragen over o.a. internationale namen, internationale huwelijken, internationale echtscheiding, internationaal huwelijksvermogensrecht, internationaal geregistreerd partnerschap, internationaal gezag, internationale adoptie, internationale afstamming, internationale kinderontvoering, internationale testamenten en de afwikkeling van de nalatenschap.

Specifiek op het gebied van het vermogensrecht behandelen wij vragen over o.a. internationale overeenkomsten, internationale onrechtmatige daad, internationaal aansprakelijkheidsrecht, internationaal verzekeringsrecht, internationale arbeidsovereenkomsten, internationaal consumentenrecht, internationale goederen, internationale zekerheden, beslag in het buitenland en verjaring. Ook zijn wij gespecialiseerd in de EU eengemaakte procedures, zoals de verordeningen inzake het Europees Betalingsbevel, de Geringe Vordering, de Europese Executoriale Titel en het Europees Bankbeslag.

Op deze pagina worden enkele van bovenstaande onderwerpen verder uitgewerkt.