Voor wie?

Als juridische professional kunt u gebruik maken van de diensten van het Internationaal Juridisch Instituut wanneer u vragen heeft over internationaal privaatrecht (IPR) en buitenlands recht.

Rechterlijke macht

Als rechter kunt u op een zaak stuiten waarbij u buitenlands recht dient toe te passen in de Nederlandse rechtssfeer. U wordt geacht het vreemde recht ambtshalve toe te passen maar vanzelfsprekend heeft u dit niet altijd paraat. Op dat moment kunt u onze juristen inschakelen om u van informatie te voorzien. U kunt buiten partijen om inlichtingen bij ons inwinnen. In principe wordt er dan geen deskundige benoemd op basis van artikel 194 (e.v.) Rv, maar dit laatste is ook niet uitgesloten. Indien u vragen heeft over de te volgen route, bespreken wij dit graag met u.

Openbaar Ministerie

Ook als Officier van Justitie kunt u een zaak tegen komen die kennis van internationaal of buitenlands straf- en strafprocesrecht van u vraagt. Hierbij kunt u een beroep doen op het IJI als adviseur.

Advocaten

Voor advocaten kan het van belang zijn om te weten of op een rechtsverhouding buitenlands recht van toepassing is. Het IJI kan hier uitsluitsel over geven. Ook wanneer u niet weet of een Nederlandse rechter bevoegd is om uw zaak aan te nemen, welk gezag de uitspraak van een rechter over de grenzen zal hebben en of tenuit­voerlegging in het buitenland mogelijk is, kunt u bij ons terecht.

Notarissen en bedrijfsjuristen

Alle juridische beroepsbeoefenaars, zoals notarissen, estateplanners en bedrijfsjuristen, hebben er belang bij te weten wat de gevolgen kunnen zijn van be­paalde buiten de Nederlandse landsgrenzen gedane rechtshandelingen (en andersom). Voor de notaris kunnen er bijvoorbeeld vragen liggen over boedel afwikkeling, huwelijkse voorwaarden, buitenlandse vermogens of erf- en echtscheidingsrecht die internationaal van aard zijn.

Particulieren

Wij adviseren particulieren eerst contact op te nemen met het juridisch loket, een advocaat of een notaris, die vervolgens zo nodig een vraag over buitenlands recht of internationaal privaatrecht aan ons kan voorleggen.