Expertise

Wij leveren, naar gelang de zaak dit vraagt, een uitgebreid rapport of een korter advies over de rechtsvraag die u als juridische professional is voorgelegd. Ook kunnen wij telefonisch adviseren. Uw rechtsvraag kan over verschillende soorten onderwerpen gaan op het gebied van internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

Personen- en familierecht

Een belangrijk deel van onze advisering richt zich op het personen- en familierecht en erfrecht. De vragen die wij beantwoorden betreffen onder meer het toepasselijk erfrecht, afwikkeling van nalatenschap, rechtskeuze, testament, gezag bij echtscheiding, vaststelling vaderschap, nationaliteit, kinderontvoering, adoptie, afstamming, alimentatie, huwelijk, huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap.

Vermogensrecht

Ook beantwoorden wij vragen op vermogensrechtelijk gebied, zoals bijvoorbeeld (de uitwinning van) zekerheden, wanprestatie onder een verbintenis, cessie van vorderingen, verjaring, koop, huur en levering van onroerend goed. Daarnaast worden steeds meer vragen over grensoverschrijdend beslag- en executierecht, uitwinning van zekerheden en erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen beantwoord. Bij de toepassing van verschillende Europese Verordeningen op dit gebied wordt u vaak geconfronteerd met knelpunten die wij voor u kunnen oplossen.