Europese Erfrechtverordening

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in Nederland van toepassing geworden. De verordening kent een breed bereik en bevat regels inzake bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en van authentieke akten en introduceert de Europese verklaring van erfrecht. Met dit document zal een erfgenaam (legataris, executeur-testamentair) in een grensoverschrijdende nalatenschap eenvoudig zijn belang kunnen aantonen.

In de notitie “Nieuw Europees IPR-erfrecht”(FJR 2015, pp. 162-166) schetst Lisette Frohn de hoofdlijnen van de Erfrechtverordening, met de nadruk op het toepasselijke recht.

Laat uw e-mailadres achter om de notitie te downloaden:

Waarom het IJI?

Persoonlijk
contact

Wereldwijd
netwerk

up-to-date
expertise

Onafhankelijk
advies