Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie en geen juridisch advies. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Het Internationaal Juridisch Instituut is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Hoewel het Internationaal Juridisch Instituut de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, kan het Internationaal Juridisch Instituut geen garantie geven dat de beschikbare informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u denkt dat die onjuist is dan kunt u dat aan ons kenbaar maken via info@iji.nl.

Alle beelden, logo’s, teksten en andere inhoud op deze website worden beschermd door het auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom. Reproductie en/of gebruik is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Privacy

Het Internationaal Juridisch Instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website.

Gegevens die u ons via deze website verstrekt in het kader van een verzoek om informatie, of een verzoek om contact met u op te nemen, zullen wij verwerken om aan dat verzoek te kunnen voldoen. Wij bewaren die gegevens verder niet, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, en gebruiken ze ook niet voor een ander doel.

Meldt u zich aan voor de IJI-nieuwsbrief? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Wij verstrekken eventueel door u aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij wij daar op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.