Tarieven

Indien u een adviesaanvraag indient, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. We kunnen dan bespreken of wij u in de voorgelegde kwestie kunnen adviseren en zo ja, wat de omvang van het advies zal worden en welk tijdspad daarbij gevolgd kan worden. Daarbij streven wij naar een snelle doorlooptijd, aangepast aan uw behoeften. We zullen hierbij steeds een inschatting van de kosten maken en met u overleggen indien er uitgebreider onderzoek nodig is.

Het (reguliere) uurtarief van het IJI in familiezaken bedraagt 175 euro exclusief BTW. Het uurtarief van het IJI in vermogensrechtelijke zaken bedraagt 250 euro exclusief BTW met ingang van 2 november 2017 voor opdrachten die na deze datum zijn gegeven aan het instituut.

Ook wordt met ingang van deze datum een spoedtarief van 250 euro exclusief BTW per uur gehanteerd, indien u ons advies binnen een termijn van een week vanaf de dag van uw opdrachtbevestiging wilt ontvangen. Dit spoedtarief geldt ook in familiezaken.

Er worden in ieder geval altijd met u vooraf duidelijke afspraken gemaakt, wat de achtergrond van uw vraag ook mag zijn.

Eventuele kosten van door ons ingeschakelde specialisten in het buitenland zullen worden doorbelast. Hierover worden altijd vooraf afspraken gemaakt.

Voor een toevoegingszaak geldt een lager uurtarief van 44 euro exclusief BTW. In dat geval worden alleen de eerste zes uur werk doorberekend aan de aanvrager. Meerdere uren worden in toevoegingszaken thans vergoed door het Ministerie van Justitie. Ook de eventuele kosten van buitenlandse experts vallen onder deze vergoeding.