Tarieven

Indien u een adviesaanvraag indient, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. We kunnen dan bespreken of wij u in de voorgelegde kwestie kunnen adviseren en zo ja, wat de omvang van het advies zal worden en welk tijdspad daarbij gevolgd kan worden. Daarbij streven wij naar een snelle doorlooptijd, aangepast aan uw behoeften. We zullen hierbij steeds een inschatting van de kosten maken en met u overleggen indien er uitgebreider onderzoek nodig is.

Het (reguliere) uurtarief van het IJI in familiezaken bedraagt 185 euro exclusief BTW. In familiezaken met een groot financieel belang bedraagt het uurtarief 265 euro exclusief BTW. Het uurtarief van het IJI in vermogensrechtelijke zaken bedraagt 265 euro exclusief BTW. Deze tarieven gelden voor opdrachten die na 1 januari 2020 aan het IJI zijn verstrekt.

Er worden in ieder geval altijd met u vooraf duidelijke afspraken gemaakt, wat de achtergrond van uw vraag ook mag zijn.

Eventuele kosten van door ons ingeschakelde specialisten in het buitenland zullen worden doorbelast. Hierover worden altijd vooraf afspraken gemaakt.