Reasonable steps naar Engels recht: Schadestaatprocedure. Verbreking causaal verband naar Engels recht door niet tijdig maatregelen te nemen om de schade te voorkomen?

07 april 2016

De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, baseert zich mede op het rapport van het IJI en oordeelt in deze zaak dat eiser als redelijk denkend mens tot het tijdig invoeren van de ‘vervuilde’ rente had moeten overgaan. Door dat niet te doen kan de door hem te lijden toekomstige schade niet langer gezien worden als een gevolg van de tekortkoming van Tiscali in de nakoming van de overeenkomst.


Bekijk de volledige uitspraak hier:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:938