Actualiteiten

Congres Actualiteiten Echtscheiding

06 april 2016

Op 26 mei 2016 (Zwolle) resp. 7 juni 2016 (Rotterdam) wordt het congres Actualiteiten- Echtscheiding gehouden. Pensioen, grensoverschrijdende alimentatie en kasstromen bij echtscheiding van ondernemers, zijn de onderwerpen die besproken worden.  Lisette Frohn zal spreken over de alimentatie met gre... Lees verder

Actualiteiten Europees IPR familierecht

16 maart 2016

Op 1 januari 2016 is voor een periode van zes maanden het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie begonnen. Over een aantal IPR-onderwerpen zal in deze periode gesproken worden. Een van die onderwerpen is de Brussel IIbis Herschikking. Brussel IIbis betreft de bevoegdheid en de erkenning en... Lees verder

Rechtbank Rotterdam, 11 maart 2015: Cessie recht van Hong Kong

07 september 2015

In deze zaak gaat het om cessie naar het recht van Hong Kong in de muziekindustrie. De vraag daarbij is of de aanspraken op een afgegeven borgtocht rechtsgeldig zijn overgedragen, nu de toestemming van de echtgenote van de ondernemer ontbrak. In het kader van de beoordeling van de vernietigingsgrond... Lees verder

Hof Den Haag, 19 augustus 2015: internationale kinderontvoering

07 september 2015

In deze Indiase kinderontvoeringszaak haalt het hof Den Haag een citaat uit ons rapport aan en concludeert dat onze bevindingen overeenstemmen met de door de vader in India ingewonnen adviezen. Voor zover door ons (vanuit Nederland) kon worden nagaan, was de moeder naar heersende opvattingen in ‘het... Lees verder