Actualiteiten

HvJ EU 6 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:96, C-535/17

15 maart 2019

HvJ EU 6 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:96, C-535/17 Op 6 februari 2019 heeft het HvJ EU beslist dat ervan uit moet worden gegaan dat een Peeters/Gatzen-vordering niet op de specifieke, afwijkende regels voor insolventieprocedures is gegrond, maar op die van de gemene regels van het burgerlijk recht... Lees verder

Toepassing buitenlands recht

08 maart 2019

Deze maand in Ars Aequi een amuse over de toepassing van buitenlands recht in het Nederlandse burgerlijk proces(recht) door Ekaterina Pannebakker (Universiteit Leiden). https://juridischeuitgeverij.nl/product/vreemd-recht/ Lees verder

Gezamenlijke studie naar Brussel II-bis Verordening

10 augustus 2018

Het IJI heeft samen met het Asser Instituut (Project Leader) en de Universiteiten van Utrecht, Gent respectievelijk Valencia, deelgenomen aan een onderzoek over de toepassing van de Brussel II-bis Verordening. Titel van het onderzoek: “Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National C... Lees verder

https://vimeo.com/245359804

06 april 2018

Answering the questions “What has changed in #PrivateInternationalLaw practice and the application of #ForeignLaw now that legal resources are easily available on Google? And what value does the IJI add to the practice?” @Antoinette Oudshoorn (Deputy Director at IJI and #CrossBorder #ProceduralLaw e... Lees verder

Internationale kinderontvoering (Iran). Verzoek tot teruggleiding minderjarige naar Iran afgewezen. 1-jaarstermijn verstreken en sprake van worteling van de minderjarige in Nederland.

10 augustus 2017

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8480    ''Aangaande de vraag of al dan sprake was van ongeoorloofde overbrenging overweegt de rechtbank het volgende. In het door de vader overgelegde rapport van het IJI wordt onder meer naar voren gebracht dat het Iraanse recht ter... Lees verder

Kinderontvoering: wel of geen gezag naar Rwandees recht

07 april 2017

Kinderontvoering van Rwandese kinderen vanuit Nederland naar België? Is de in Nederland wonende vader van de kinderen belast met het gezag? Toepasselijkheid van Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen. Op basis van het door de man ter zitting ove... Lees verder