Actualiteiten

Gezamenlijke studie naar Brussel II-bis Verordening

10 augustus 2018

Het IJI heeft samen met het Asser Instituut (Project Leader) en de Universiteiten van Utrecht, Gent respectievelijk Valencia, deelgenomen aan een onderzoek over de toepassing van de Brussel II-bis Verordening. Titel van het onderzoek: “Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National C... Lees verder

https://vimeo.com/245359804

06 april 2018

Answering the questions “What has changed in #PrivateInternationalLaw practice and the application of #ForeignLaw now that legal resources are easily available on Google? And what value does the IJI add to the practice?” @Antoinette Oudshoorn (Deputy Director at IJI and #CrossBorder #ProceduralLaw e... Lees verder

Internationale kinderontvoering (Iran). Verzoek tot teruggleiding minderjarige naar Iran afgewezen. 1-jaarstermijn verstreken en sprake van worteling van de minderjarige in Nederland.

10 augustus 2017

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8480    ''Aangaande de vraag of al dan sprake was van ongeoorloofde overbrenging overweegt de rechtbank het volgende. In het door de vader overgelegde rapport van het IJI wordt onder meer naar voren gebracht dat het Iraanse recht ter... Lees verder

Kinderontvoering: wel of geen gezag naar Rwandees recht

07 april 2017

Kinderontvoering van Rwandese kinderen vanuit Nederland naar België? Is de in Nederland wonende vader van de kinderen belast met het gezag? Toepasselijkheid van Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen. Op basis van het door de man ter zitting ove... Lees verder

Verwijzing ogv Artikel 15 Lid 5 Brussel II Bis

22 november 2016

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:5122   Op grond van artikel 8 Verordening Brussel II bis zijn bevoegd de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het moment dat de zaak aanhangig werd gemaakt. Ingevolge he... Lees verder

Publicatie FJR 2015/39 Europees Erfrecht

09 november 2016

Lisette Frohn publiceerde in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2015/39 over de nieuwe Europese Erfrechtverordening. U kunt het artikel downloaden via de onderstaande link.   Lees verder