Actualiteiten

Bereikbaarheid tijdens Corona

13 maart 2020

In lijn met de landelijke maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona virus werken ook onze medewerkers momenteel zoveel mogelijk vanuit huis. Natuurlijk blijven wij goed bereikbaar, zoals u van ons gewend bent.  U kunt het beste rechtstreeks mailen of bellen met één van onze... Lees verder

NIEUWE DIRECTEUR IJI

07 februari 2020

Na zich ruim 8 jaar met veel enthousiasme voor het IJI te hebben ingezet, is Mr J.M.J. (Jacques) Keltjens per 1 februari 2020 teruggetreden als directeur van het Internationaal Juridisch Instituut. Jacques is per 1 februari 2020 benoemd tot vice-president, tevens lid van het Gemeenschappelijk Hof va... Lees verder

Verordening Brussel IIbis (herschikking)

16 september 2019

Na een intensieve voorbereiding is het nu zo ver: de tekst van de herschikking van Brussel IIbis is vastgesteld. Onder de naam “Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderl... Lees verder

2019 HCCH Judgments Convention

05 juli 2019

  Op 2 juli 2019 is tijdens de 22ste diplomatieke sessie van de Haagse Conferentie de 2019 HCCH Judgments Convention (Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters) aangenomen. Met dit verdrag, dat materieel van toepassing is op b... Lees verder

IPR en milieuschade

07 mei 2019

Aansprakelijkheid voor milieuschade van internationaal opererende bedrijven werkt ook in het IPR en arbitragerecht door als actueel thema. Dit zien we terug in de rechtspraak. In de afgelopen maand zijn er twee interessante uitspraken gedaan, aan zowel deze als gene zijde van de Noordzee. De uitspr... Lees verder

Bouwsteen rechters adviesaanvraag IJI

05 april 2019

Hieronder vindt u een bouwsteen die in het dictum van het gerechtelijk vonnis kan worden gebruikt indien advies wordt gevraagd aan het IJI Stellen van vragen aan Internationaal Juridisch InstituutDe beoordeling verzoekt het Internationaal Juridisch Instituut (I.J.I.) te Den Haag om antwoord ... Lees verder

HvJ EU 6 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:96, C-535/17

15 maart 2019

HvJ EU 6 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:96, C-535/17 Op 6 februari 2019 heeft het HvJ EU beslist dat ervan uit moet worden gegaan dat een Peeters/Gatzen-vordering niet op de specifieke, afwijkende regels voor insolventieprocedures is gegrond, maar op die van de gemene regels van het burgerlijk recht... Lees verder

Toepassing buitenlands recht

08 maart 2019

Deze maand in Ars Aequi een amuse over de toepassing van buitenlands recht in het Nederlandse burgerlijk proces(recht) door Ekaterina Pannebakker (Universiteit Leiden). https://juridischeuitgeverij.nl/product/vreemd-recht/ Lees verder