Actualiteiten

Sjoemelen met emissiegegevens door Volkswagen levert bevoegdheidsgronden op voor schadevergoedingsacties uit onrechtmatige daad in lidstaten waar deze auto’s worden verkocht – noot bij Hof van Justitie 9 juli 2020, C-343/19 ‘Volkswagen’

06 november 2020

Contextschets van de Volkswagen zaak C-343/19 1. Het zal niemand zijn ontgaan; eind 2015 werd onthuld dat Volkswagen de emissiegegevens van hun voertuigen heeft gemanipuleerd, waardoor deze voertuigen ‘groener’ en duurzamer leken dan dat zij daadwerkelijk waren. Dit heeft geleid tot diverse rechtsz... Lees verder

Shell/Nigeria zaak - stand van zaken

08 oktober 2020

Vandaag en morgen buigt het Hof in Den Haag zich andermaal over de inmiddels welbekende rechtszaak die vier Nigeriaanse boeren (en Milieudefensie) in 2008 zijn begonnen tegen Shell. De boeren houden Shell verantwoordelijk voor olievervuiling als gevolg van lekkages van ondergrondse oliepijpleidingen... Lees verder

De Dag van de Scheiding

09 september 2020

De Dag van de Scheiding De tweede vrijdag van september, dit jaar 11 september, is de Dag van de Scheiding. Voor de 10de keer organiseert de vFAS deze speciale dag met het oog op het belang van deskundige begeleiding van de scheiding. Een scheiding kan internationale raakvlakken hebben bijvoorbeel... Lees verder

Rechtskeuzeperikelen (in het erfrecht)

30 juli 2020

1. Op 17 augustus 2020 is het vijf jaar geleden dat in alle lidstaten van de Europese Unie, uitgezonderd Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, de Europese Erfrechtverordening 650/2012 (ErfVo) van toepassing is geworden. Deze verordening bevat regels inzake de internationale bevoegdheid, he... Lees verder

De toepassing van Brussel IIbis in de praktijk

30 juli 2020

Over de periode van 2016-2018 heeft het IJI in samenwerking met o.a. het Asser Instituut en de Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de toepassing van de Brussel IIbis-Verordening in de EU lidstaten. Dit project werd gefinancierd door de Europese Commissie. Op grond van dit onderzoek is o.a. ee... Lees verder

And the winner is…. PAX Moot 2020

26 juni 2020

Op 29 Mei 2020 vond de finale van de PAX Moot 2020 plaats met als winnende team de University of Cologne. PAX Moot is een internationale Moot Court competitie waaraan studenten van universiteiten uit verschillende landen in teams deelnemen. De studententeams pleiten op basis van een casus over de in... Lees verder

Nieuwe helpdesk IJI

13 mei 2020

  Ontdek de nieuwe helpdesk van het IJI voor gratis juridisch advies   Wat? Zit u met vragen over internationaal privaatrecht of de toepassing van een buitenlands rechtstelsel en wilt u zich hierover oriënteren of advies vragen? Bel dan vrijblijvend naar de nieuwe helpdesk van het IJI waarin exp... Lees verder

Publicatie internationaal familierecht 2019

08 mei 2020

FJR 2019 nr. 12: Special IPR en internationaal familierecht. Deze aflevering bevat bijdragen betreffende wijzigingen in resp. het Syrische personen- en familierecht en het Belgische en Vlaamse  personen-, familie- en jeugdrecht. Tevens wordt aan het Europese IPR en de uitvoering daarvan in de Neder... Lees verder