Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is lex fori?

Lex fori betekent vrij vertaald het recht van het forum. De lex fori is dus het recht van de rechter bij wie het geding aanhangig is gemaakt. Daarom is de lex fori van de Nederlandse rechter het Nederlands recht. Dat de lex fori het recht van de Nederlandse rechter is, betekent niet dat de Nederlandse rechter alleen Nederlands recht toepast. Integendeel, de Nederlandse rechter dient ambtshalve het buitenlandse recht toe te passen als dit het door het Nederlandse internationaal privaatrecht aangewezen recht is, zie artikel 10:2 BW.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

De wijze van procederen = de lex fori

Als het op de wijze van procederen bij de Nederlandse aankomt, is echter wel het Nederlandse recht van toepassing, de lex fori dus (zie artikel 10:3 BW). De vraag is natuurlijk wel wat tot de wijze van procederen behoort en wat niet.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

De Brussel Ibis verordening en de lex fori

Een andere regeling waarin het toepasselijk recht door de lex fori wordt bepaald, is bij de invulling van de woonplaats van natuurlijke personen in de Brussel Ibis verordening (EEX verordening). Artikel 62 lid 1 Brussel Ibis verordening (EEX verordening) bepaalt immers dat om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het grondgebied van de lidstaat bij een van welks gerechten een zaak aanhangig is, het gerecht zijn intern recht toepast. Ingeval van Nederland is dit artikel 1:10 BW e.v.

Het echtscheidingsrecht en de lex fori

In het echtscheidingsrecht, specifieker artikel 10:56 lid 1 BW, wordt verwezen naar de lex fori ten aanzien van de vraag of de ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed kan worden uitgesproken en op welke gronden.

Het kwalificeren van rechtsverhoudingen en de lex fori

In Nederland wordt tevens aan de hand van de lex fori, het Nederlandse recht dus, bepaald hoe de rechtsverhouding wordt gekwalificeerd en tot welke verwijzingscategorie de in het geding zijnde rechtsverhouding behoort.

De lex fori-stroming

In het verleden is er binnen het internationaal privaatrecht een stroming geweest die de lex fori als uitgangspunt nam voor de beslechting van geschillen. De invloed van de lex fori-stroming is echter beperkt geweest op het op dit moment geldende Nederlandse internationaal privaatrecht, maar kan wel enigszins worden teruggevonden in het hierboven besproken conflictenrecht met betrekking tot echtscheiding, art. 10:56 BW en het afstammingsrecht.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Neem contact met ons op

Het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) verstrekt juridisch advies over internationaal privaatrechtelijke leerstukken, zoals de lex fori. Via ons slimme kennissysteem en sterke in-house expertise helpen wij u snel en kostenefficiënt verder. U kunt uw adviesaanvraag indienen door te mailen naar info@iji.nl of door het online aanvraagformulier in te vullen. Eenvoudige vragen stelt u in de helpdesk of chatbox: daar kunnen wij u direct verder helpen en hier geldt dat de eerste 30 minuten kosteloos zijn.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?