Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is internationaal huwelijksvermogensrecht?

Het internationaal huwelijksvermogensrecht vormt een belangrijk onderwerp binnen het internationaal privaatrecht. Het internationaal huwelijksvermogensrecht regelt bij een internationaal huwelijk, bijvoorbeeld tussen echtgenoten met een verschillende nationaliteit of bij een gemeenschappelijke huwelijksdomicilie in het buitenland 1) welke rechter internationaal bevoegd is om kennis te nemen van een geschil inzake een huwelijksvermogenskwestie, 2) welk recht daarop vervolgens van toepassing is, 3) en of een buitenlands vonnis dat ziet op een huwelijksvermogenskwestie hier te lande voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komt.

Het internationaal huwelijksvermogensrecht kent een heel aantal mogelijk toepasselijke internationaal privaatrechtelijke instrumenten. In onze praktijk hebben we met al deze instrumenten te maken.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

De belangrijkste regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht

De belangrijkste regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht op het gebied van het internationale bevoegdheidsrecht liggen vervat in de Europese Huwelijksvermogensverordening. De belangrijkste regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht op het gebied van het toepasselijk recht liggen vervat in verschillende instrumenten, namelijk:

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Complexe factoren van het internationaal huwelijksvermogensrecht

Het internationaal huwelijksvermogensrecht wordt in de praktijk als tamelijk complex ervaren en veel van onze cliënten zijn juridische professionals op het gebied van het internationaal huwelijksvermogensrecht. Een aantal redenen waarom het internationaal huwelijksvermogensrecht zo complex is, is:

  • het huwelijk is een duurrelatie;
  • de conflictregels kunnen tussentijds veranderen;
  • de feiten en omstandigheden kunnen tussentijds veranderen;
  • er kan vermogen liggen in meerdere landen;
  • de in het geding zijnde rechtsstelsels, inclusief conflictregels, kunnen verschillen;
  • er speelt vertrouwen en er zijn verwachtingen tussen echtgenoten;
  • er kunnen grote vermogensrechtelijke belangen op het spel staan.

Ook is het vaak zo dat de internationaal privaatrechtelijke regels inzake het toepasselijk recht naar een buitenlands rechtsstelsel verwijzen en dit buitenlands recht in kaart moet worden gebracht. Veel Nederlandse professionals zijn echter onbekend met buitenlands recht, hetgeen de oplossing van de zaak nóg complexer maakt.

Wij bieden ondersteuning

Het IJI in Den Haag is gespecialiseerd in het bieden van deskundig en onafhankelijk advies over zaken wat betreft internationaal privaatrecht, inclusief het internationaal huwelijksvermogensrecht. Via ons slimme kennissysteem en brede internationale netwerk hebben wij op dit gebied al meer dan 240.000 adviezen uitgebracht. Wilt u ook gebruikmaken van onze diensten? Dien dan vrijblijvend uw adviesaanvraag in via de website of e-mail (info@iji.nl). Bij eenvoudige vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk of chatbox.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?