Dien hier uw adviesaanvraag in

Frans Knüppe

Bestuurslid IJI

Advocaat bij Dirkzwager en algemeen deken bij de NOvA

Frans is als advocaat werkzaam op ons kantoor in Arnhem. Hij is de senior advocaat van kantoor en werkzaam bij Dirkzwager vanaf eind 1978.

Hij is algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten. Hij was van 2005 t/m 2008 Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Arnhem.

Bovendien is Frans 6 jaar voorzitter geweest (tot november 2014) van het internationale kantorennetwerk TELFA (Trans European Law Firms Aliance, www.telfa.law) waar Dirkzwager deel van uitmaakt.

Frans heeft als senior advocaat van Dirkzwager momenteel een adviserende rol. Daarnaast treedt hij op als arbiter/mediator in geschillen tussen bedrijven. Frans is ingeschreven als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Ook is hij benoembaar als arbiter in ad hoc arbitrages.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Benieuwd naar onze diensten?