Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Battle of forms bij een forumkeuze in de algemene voorwaarden

Battle of forms bij een forumkeuze in de algemene voorwaarden kan voorkomen in de praktijk van internationale overeenkomsten. Met battle of forms ingeval van een forumkeuze wordt bedoeld dat er twee verschillende algemene voorwaarden van toepassing zijn waarin forumkeuzebedingen staan opgenomen ten gunste van verschillende rechters. Het is de vraag welke algemene voorwaarden in dat geval voorrang hebben en dus welke forumkeuze de internationaal bevoegde rechter bepaalt.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Hoe wordt een battle of the forms bij een forumkeuze in de algemene voorwaarden opgelost?

Indien de Brussel Ibis verordening (EEX verordening) van toepassing is op de casus, moet de vraag van de battle of forms worden beantwoord aan de hand van artikel 25 Brussel Ibis verordening (EEX verordening). Over de situatie van battle of forms bij een forumkeuze in de algemene voorwaarden heeft het Hof van Justitie EU zich nog niet uitgesproken. Wel wordt in Nederlandse rechtspraak in het algemeen aangenomen dat bij een battle of forms onder artikel 25 Brussel Ibis verordening (EEX verordening) niet is voldaan aan het vereiste van wilsovereenstemming en dat artikel 25 Brussel Ibis verordening (EEX verordening) dus in het geheel geen internationale bevoegdheid verschaft.

Indien het Haags Forumkeuzeverdrag van toepassing is op de casus, moet de vraag van de battle of forms worden beantwoord aan de hand van artikel 3 Haags Forumkeuzeverdrag. Net als bij de Brussel Ibis verordening (EEX verordening) lijkt het erop dat indien sprake is van een battle of forms niet is voldaan aan de wilsovereenstemming. Wellicht dat het geval al afstuit op de ‘basisvereisten’ die gelden voor instemming en het Haags Forumkeuzeverdrag daarom niet van toepassing is.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Laat ons u juridisch adviseren in deze situatie

Het IJI in Den Haag is sinds 1918 gespecialiseerd in het bieden van deskundig en onafhankelijk advies over zaken wat betreft internationaal privaatrecht, inclusief battle of forms in internationaal verband. Inmiddels hebben wij al meer dan 240.000 adviezen uitgebracht. Wilt u ook gebruikmaken van onze diensten? Dien dan vrijblijvend uw adviesaanvraag of stuur een e-mail naar info@iji.nl. Uiterlijk binnen twee weken ontvangt u van ons een praktisch rapport op maat. Als u eenvoudige vragen heeft, bent u welkom om telefonisch contact met ons op te nemen via de helpdesk, of via de chatbox, zodat wij u direct van dienst kunnen zijn.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?