Welkom op de internetsite van het Internationaal Juridisch Instituut
 

Structuur en doelstelling

Het Internationaal Juridisch Instituut geeft advies over vragen van Nederlands, buitenlands internationaal privaatrecht en buitenlands recht.

 
De medewerkers van het Internationaal Juridisch Instituut beantwoorden de gestelde vragen schriftelijk.


Zo nodig kan het Internationaal Juridisch Instituut een buitenlandse deskundige inschakelen (advocaten, notarissen, aan universiteiten werkzame juristen). Daartoe worden contacten onderhouden met juristen in een groot aantal landen. In dit verband verdienen de betrekkingen met weten­schappelijke instellingen als het Max-Planck-Instituut te Hamburg en de Institut Suisse de Droit Comparé te Lausanne vermelding.

Het Internationaal Juridisch Instituut verschaft geen informatie op het gebied van internationaal of buiten­lands belastingrecht. Daarvoor kan men terecht bij het International Bureau of Fiscal Documentation te Amsterdam.

De leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Internationaal Juridisch Instituut zijn afkomstig uit de rechterlijke macht, het Ministerie van Justitie, de advocatuur, het notariaat, de wetenschap en het bedrijfsleven.

 
Hosted by Websitesdirect
Designed by iSites